De säger att bara två saker är garanterade i livet, döden och skatter. Jag tror att det finns minst tre! För mig är den mest självklara av de alla förändring! Förändring sker överallt och varje dag även om du själv eller ditt företag inte förändras. Världen, människorna, tekniken, de bästa metoderna, och de normer som finns utvecklas och förändras ständigt runt omkring oss.

Ofta inom organisationer har marknadsförings- och försäljningssidan till uppgift att vara innovatörer och att komma med nästa stora grej. Eller, inom tillverkningsföretag kan det vara så att driftgrupperna letar efter nya verktyg eller ny utrustning för att förbättra de befintliga processerna.

Så varför hör vi då så sällan talas om innovation från upphandlings- och inköpsfunktionerna? Rädsla är det vanligaste svaret jag fått. Att drivas och mätas av mått på kostnader, leverantörsprestationer och kvalitet (vilket i sig har varit en innovation under det senaste decenniet) har haft den dolda konsekvensen att ledare och grupper har blivit riskbenägna.

Det här betyder dock inte att vi bör undvika leverantörsutvärderingar, stickprovskontroller av specifikationerna eller indexerade kostnader. Istället bör vi arbeta med ett öppet sinne, svara i telefonen när nya leverantörer ringer, leta efter nya lösningar eller lyssna på ett förslag för en ny produkt eller för ett nytt sätt att göra saker på. Det är dags att ta av skygglapparna och titta upp från skrivborden och ta till sig förändringarna som sker runt omkring oss på marknadsplatsen.

Innovation och förändring är i kärnan av det som främjar ekonomisk utveckling och har skapat några av de mest transformativa effekterna på vår globala ekonomi. Företag som Uber, Airbnb och Amazon driver förändring och letar ständigt efter nya sätt att göra saker på. Det ligger i deras DNA.

Som inköpschef, är du oftast ledaren av förändring på företaget. Om du arbetar med inköp, ställ dig själv frågan: Vad skulle hända med ditt företags resultat om inköpscheferna i andra änden varje gång företaget lanserar en ny produkt eller går in på en ny marknad arbetar med ett slutet sinne och inte tog sig tid att lyssna på din försäljningsansvarige?