Som vi vet, är symtom på psykisk ohälsa inte alltid synliga. Ofta kan vi se symtom på fysiska problem. Toni bröt sitt ben, och där är gipset. Erika har fått matförgiftning, låt oss inte gå in på det.

Alla är inte ivriga att dela med sig om sina psykiska problem med andra, speciellt inte på en arbetsplats. Du vill vara en stjärna på jobbet, och stjärnor kanske inte alltid lider av panikattacker och ångest. Du vill ha hög energi och vara hyperproduktiv, men depression kan göra detta extremt svårt att uppnå.

Så hur kan vi stödja våra anställda om vi inte är medvetna om deras problem?

Stäm av regelbundet och gör det till en del av företagskulturen.

Att stämma av med de anställde har alltid varit en viktig del av företagskulturen. Nu när många av oss dessutom arbetar på distans, har det blivit viktigare än någonsin. När alla arbetar på plats, formas vänskap och konversationer naturligt. Idéer flödar fritt från spontana diskussioner. De anställda får en chans att känna sig involverade. COVID och arbete på distans har förändrat det sociala samspelet så pass mycket att det är lätt att känna sig isolerad.

Sträva efter att ha djupare utbyten än ett enkelt “Hur mår du?” Det vanligaste och säkraste svaret är “Bra”, men det håller inte speciellt stort värde. Det är en ytlig hälsning och ett svar, inte så mycket mer än så. Försök att samtala med de anställda på ett meningsfullt sätt genom att ställa frågor som rör deras känslor, deras arbetslastning, hur bra de kommer överens med resten av teamet, o.s.v. Du kanske inte inser det, men genom att stämma av och ställa frågor om deras familj, vänner, husdjur, hobbyer, o.s.v. bygger förtroende, så om de inte redan kommer till dig för att prata om personliga besvär, kommer de känna sig mer bekväma i att göra det framöver.

Enligt Harvard Business Review, “nästan 40% av anställda över hela världen svarar att ingen på deras företag hade frågat dem om de mådde bra – och dessa svarspersoner var 38% mer benägna att svara att deras psykiska hälsa hade försämrats sedan pandemin startade.”

Det är OKEJ att vara sårbar. Fråga dina anställda och medarbetare hur de mår, och dela med dig om hur du själv mår. Du behöver inte snoka eller avslöja allt för mycket, men detta är en speciellt utmanande tid för oss alla — stäm bara av.

Erkänn att alla har olika erfarenheter.

Samtidigt som vi alla går igenom denna pandemi till viss mån, är det viktigt att påminnas om att vi alla har olika förutsättningar och bakgrunder. Som HBR noterar: “Dessa erfarenheter gällande psykisk ohälsa kommer variera beroende på, etnicitet, ekonomiska förutsättningar, medborgarskap, typ av arbete, ansvar som förälder eller vårdgivare, och många andra faktorer.”

Var försiktig med dina ord. En kort och till synes oskyldig kommentar kan uppfattas som okänslig eller sårande. Att göra analogier kan var ett effektivt sätt att förmedla din poäng, men ditt liv är inte nödvändigtvis jämförbart med de anställdas liv. Jämför till exempel inte ekonomiska svårigheter. Samtidigt som du kan skära ner på den anställdes lön, kan du aldrig veta hur deras ekonomiska situation ser ut.

Var flexibel.

En gråtande bebis i bakgrunden, eller barn som stör en livesänd intervju på nyheterna är inte oprofessionellt — det är bara så livet ser ut just nu. Ja, att ha ditt barn i knät under ett videosamtal; är helt okej. Ja, om din hund skäller så mycket att vi inte hör vad du säger; då väntar vi tills den slutat skälla på brevbäraren. Dessutom, försök att minska stressnivåerna genom att sätta tydliga förväntningar på arbetsbelastningen och specificera vilka projekt eller uppgifter som bör prioriteras och vilka som kan göras vi ett senare tillfälle.

Dessa tips kan vara till stor hjälp för att stödja dina anställda. Att känna till ditt företags rytm är av stor vikt för att lyckas, och i detta ingår även till 100% de anställdas hälsa. Vår arbetsbelastning kan lätt distrahera oss från detta, men med lite (konsekvent) ansträngning, kan alla både må och prestera bättre.