Om bara man hade sålt kristallkulor, hade vi kunnat tjäna en förmögenhet!

Oj, oj, oj – vem av oss hade kunnat förutspå den berg- och dalbana som var stålmarknaden år 2020. Från den starka för-COVID tiden som drevs av en mild vinter i Midwest och starka konsumtionsutgifter – vändes vår värld upp och ner under våren. Nedläggning av bilfabriker, kapacitetsminskning på stålverk och en värld i lockdown skapade de mest dynamiska förhållandena som experter inom distributionskedjan någonsin har behövt ta itu med.

Med all den turbulens som organisationer står inför kan vi lätt föreställa oss att försäljnings-, finans- och logistik ansvariga försöker förutspå efterfrågan under de kommande kvartalen. Det finns ingen klarhet i hur efterfrågan kommer se ut i framtiden samt brist på förtroende vad gäller tillgången av material. Alla blir ställda frågor de omöjligt kan besvara.

  • Hur kommer försäljningen se ut under det 3:e kvartalet?
  • Varifrån tror ni vi kan få material?
  • Vad gäller priserna, vad kommer hända med dem?

Jag kan garantera att alla timmar av stress och ångest som spenderats på att försöka lösa detta, var i slutändan helt förgäves. Vem fick rätt? Vem lyckades på något sätt lösa denna omöjliga ekvation? Min gissning är att ingen lyckades (Och om du lyckades, snälla hör av dig. Vi borde skriva ett blogginlägg om hur du lyckades med det.) Jag har personligen tillbringat en massa timmar med mina bästa sakkunniga på att försöka lista ut vad som händer och göra en bästa gissning om det okända, återigen helt förgäves.

Vad vi lärt oss är att marknaderna har varit betydligt mer motståndskraftig än förväntat, speciellt när det kommer till marknader för bostads- och jordbruks konstruktion. Konsumenterna var också betydligt mer motståndskraftiga och fortsatte köpa bilar och andra kapitalvaror. I takt med att landet långsamt började öppnas upp igen, sågs gröna tecken på återhämtning i hela branschen och det gick mycket snabbare än förväntat. Effekterna av importtullar och tullar i kombination med aggressiv kapacitetsbegränsning i USA pressade tillgängligheten, skapade längre ledtid och drev i slutändan upp inflationen till aldrig tidigare skådade nivåer under en ekonomisk recession.

Nu närmar vi oss Thanksgiving med en ny uppsättning utmaningar i sikte. COVID fallen ökar kraftigt över hela landet med många stater som snabbt förlänger sina restriktioner. En ny president tillträder i januari. Priserna fortsätter att stiga och ingen förbättring sker vad gäller tillgänglighet som återigen skulle göra det lönsamt att importera. I styrelser och vid ledningsmöten över hela landet ställs allt fler svåra frågor.

  • Vad är det som väntas för en full lockdown igen?
  • Hur kommer denna administration ta itu med COVID?
  • Hur ställer de sig till handel och tullar?
  • Kommer ett andra stödpaket innehålla ett budgetförslag för infrastruktur?
  • Kommer fabrikerna öppna upp mer kapacitet igen?

Det är återigen dags att dra fram kristallkulorna och tillbringa timmar med att fundera över vad som kan hända, men precis som förra gången är det osannolikt att vi kommer lyckas förutspå alla dessa variabler.

Hur hanterar man variabler i distributionskedjan under dessa makalösa tider?

Agera snabbt och med tillförsikt

Vad vi kan göra under dessa tider är att fokusera på nuet – men samtidigt hålla ett öga på framtiden. Fokusera på vad du kan göra idag, imorgon, nästa vecka. Fatta snabba och konkreta beslut baserat på de uppgifter du har i nuläget. Detta kommer spara dig timmar av oro över saker som är utanför din kontroll och kommer försäkra att du fortsätter röra dig framåt medan andra tvekar över sina beslut samtidigt som resten av världen ständigt fortsätter förändras snabbare och snabbare. Om du får en order, ta emot den. Om du har material, sälj det. Om du har tillgångar, köp dem. Driv din verksamhet i nuet eftersom vi vet att framtiden är osäker.

Hur ser det då ut att ha ett öga på framtiden?

Ett sätt att se det på är att du varje dag när du vaknar tar beslut baserat på vad som är direkt framför dig. Vid slutet av dagen kan du se över hur dessa beslut skulle kunna påverka vad som händer under de kommande kvartalen. ramtidens läge kommer snart nog bli synligt när du behöver det.

Förändring och svängningar i distributionskedjan är inte nytt och är inte något som kommer försvinna. Det är en ständig utmaning att hantera de olika variablerna – många av dessa som vi uppenbarligen inte har någon kontroll över. Det var just därför Reibus skapades – för att tillhandahålla de verktyg som behövs för att klara sig idag, och resurser som kan hjälpa dig navigera under dessa osäkra tider.