Det är ingen överraskning att överdrivna lagerhållningskostnader kan begränsa kassaflödet och skada företagets resultat. Det är dock lättare sagt än gjort att minimera dem inom metallindustrin. Det finns flera beprövade strategier för att minska kostnaderna för lagerhållning, t.ex. genom att optimera lagret och göra bättre prognoser för framtida försäljning.

Men det finns en enstaka, underskattad strategi som nästan garanterat kan minska dina lagerhållningskostnader avsevärt. Det kräver bara att dina logistikansvariga förstår och effektivt hanterar hastigheten i dina lagergrupper.

Varje metallköpare har rörliga och lågrörliga material och spridningen är betydande. Servicecenter, tillverkningsföretag, OEM-företag etc. upptäcker vanligtvis att 40% av deras snabbast rörliga metaller står för hela 95% av den årliga intäkten. Omvänt innebär det att de 60 procent av lagret som är lågrörligt bidrar med minimala 5 procent till intäkterna. Det är minst sagt inte optimalt.

Det är självklart att om du kan flytta ut de lågrörliga materialen ur leveranskedjan snabbt och i framtiden inte ens köpa det förrän du behöver det, så frigör du resurser.

Låt oss börja

Inom metallindustrin, står lagerhållningskostnader för ungefär 25% av kostnaden för att fylla lagret. Alltså, om man köper stål eller aluminium för $1 miljon per år kommer det kosta extra $250 000 att lagerhålla det. Om du bara sjunker några procentenheter kan du frigöra resurser som du kan använda till andra intäktsskapande möjligheter, t.ex. att investera i ny teknik..

Innan vi fokuserar på att flytta de lågrörliga varorna snabbt som ett idealt sätt att spara in på kostnader, låt oss se över vad som ingår i lagerhållningskostnader.

Lagerhållningskostnader omfattar alla kostnader som uppstår för att köpa och lagra material, t.ex. alternativkostnader för pengar, skatter, lager, försäkringar, fysisk hantering, lagerkontroll, åldrande och försämring.

Det är sant att varje kategori medför en ny möjlighet att minska kostnaderna på, men det finns en kumulativ effekt om du optimerar dina lagernivåer i ett tidigt stadie. Med andra ord, om man köper mindre av de lågrörliga materialen från första början eller säljer det man har för tillfället och inte kommer behöva inom en snar framtid, kommer man inte behöva oroa sig över att föråldring ska minska dina vinster längre bort i kedjan.

Vad man än säljer eller tillverkar, krävs det att du köper och håller en viss typ och nivå av lager för att kunna uppfylla kundernas beställningar. Inget företag vill riskera att tacka nej till försäljningsmöjligheter på grund av att man inte har rätt material i lager. Det viktiga här är att du har “rätt material” i lager och inte “allt” material.

Vad händer om jag förlorar en beställning för att jag inte har materialen i lager?

Tidigare hade cheferna för leveranskedjan goda skäl att oroa sig för lagerbrist. Med långa ledtider från fabrikerna, oförutsägbar efterfrågan och volatilitet i inköpspriserna innebar säkring av dina satsningar att du hade mer lager än nödvändigt för att tillgodose kundernas efterfrågan.

Som tur är har världen förändrats och nya aktörer som Reibus har gått in på marknaden för att lösa detta problem. När du har identifierat de lågrörliga materialen kan du sälja alla högkvalitativa material, överskottsmaterial och sekundärt material som du inte räknar med att behöva inom en snar framtid. Genom att få bort det från lagret kommer du ha mer resurser för att kunna ha de rörliga, mest lönsamma materialen i lager.

När du sedan får en ovanlig beställning från din bästa kund som kräver lågrörliga material, kan du söka på samma webbplats efter materialet. Genom att lägga till en onlinepartner som Reibus eller någon annan i din leverantörslista kan du försäkra din kund (ofta omedelbart) att du kan utföra beställningen som efterfrågat.

Det är en enkel strategi, som tills nyligen, inte varit genomförbar. Det var en tidskrävande process att avlasta överskottsmaterial och uppköpspriserna var mycket dåliga. Ibland var det bättre att behålla material. Men nu när nya aktörer på metallmarknaden skapar plattformer som låter säljare och köpare byta material online, har det blivit lättare, snabbare och säkrare att flytta material.

Så sälj snabbt och köp mindre. Trots allt är gamla material de dyraste på hela lagret.