Ja, här är vi nu i mitten av hösten. Löven håller på att ändra färg, vi får dagar med vackert, friskt väder och vi vänder våra tankar mot ledigheter och tid med våra familjer.

Tyvärr, ställs denna fantastiska tid i kontrast till stressen av årsslutet inom organisationer. Målen i slutet på året måste uppnås, lagret måste minska för att bättra kassaflödet under de lugnare månaderna, och naturligtvis måste man planera inför det kommande året. Öka marginalerna, Öka volymen och Minska kostnaderna är de vanligaste utmaningarna som läggs fram från ledningsgruppen. Allt detta skjuts ofta upp till de sista veckorna på året, vilket leder till långa arbetsdagar och oändliga granskningsmöten.

Detta ger dig val att göra nu som kommer påverka ditt hela år 2018 och eventuellt din bonus och som kommer sätta tonen och förväntningarna för 2019. Jag har under fler år sett företag och privatpersoner ta sig an detta på många olika sätt, men det vanligaste exemplet är noggrannhet och att det säkra före det osäkra.

Att ta det säkra före det osäkra

Timmar av analys som granskar varje produkt och varje kund, komplexa planer för att få ut mer marginal och volym från befintliga kunder, leverantörsgranskningar för att motverka prisökningar (där man glömmer att säljarna har precis samma mål som man själv har). I den här typen av organisationer är vanliga fraser som sprids runt på kontoret till exempel: “Det är bara att mala på”, “Håll huvudet kallt”, “Kräv mer”, “Acceptera inte nej som ett svar”. Tyvärr är tillvägagångssätt som dessa och de medföljande fraserna tecken på ett företag som har en inåtvänd kultur. De sena nätterna och de heroiska ansträngningarna ger sällan resultat eftersom organisationen har begränsat sig till det de känner till istället för att lära sig vilka andra möjligheter som finns ute i världen.

Transformerande tillväxt

Utvecklade företag tror ofta att detta är något som ligger bortom deras förmåga och tittar avundsjukt på nystartade företag och andra flexibla organisationer som åstadkommer verkliga förändringar i sin verksamhet. Så, vad är det de gör annorlunda som främjar förändring? För mig är en viktig skillnad att dessa företag är ute och letar efter problem och lösningar som krävs för den förändring de letar efter.

  • Volymtillväxt: nya marknader, segment, produkter, platser, och tjänster.
  • Marginal tillväxt: värdekonstruktion, utmana nya leverantörer att minska kostnaderna, att ge kunderna de mervärdestjänster de vill ha, och eliminera förluster i sin verksamhet
  • Förbättrat kassaflöde: introducera nya leverantörer, nya finansiella lösningar och hitta nya sätt att planera lagerhållningen

Dessa transformativa företag måste också färdigställa en granskning av deras verksamhet och ha de rätta planeringsverktygen på plats, men vad de inte gör är att skapa en bransch av översyn och budgetering, utan hittar istället nya och kreativa lösningar på gamla problem.

Hösten är inte till för att sitta inomhus, stirra på kalkylblad i timmar och att sitta igenom budgetmöten. Hösten är tiden för nya förändringar, utmana normen, ta kontakt med nya leverantörer, ta till sig ny teknologi, och leta efter nya hängivna partners som kan hjälpa en växa. Välkomna denna nya årstid genom att starta förändring på företaget eftersom ni måste komma ihåg att vintern kommer snart!