Orkansäsongen är här igen, vilket kan tillföra ett element av kaos till vår dagliga verksamhet. För några veckor sedan slog orkanen Laura till på Gulfkusten, vilket orsakade omfattande strömavbrott i Louisiana, Texas och Arkansas. Ett flertal vattenkraftverk slogs ut i Lake Charles, Louisiana. “Vi har några kraftverk som fortfarande är öppna, men det är inte tillräckligt för att försörja hela staden”, sa borgmästaren John Cardone.

Strömavbrott, anläggningar som inte är i drift och fysiska skador på land och fastigheter är något förväntat under naturkatastrofer. Däremot, även med teknik för väderövervakning, kan vi aldrig veta exakt hur stora konsekvenser dessa händelser kommer få.

Det är denna osäkerhet som håller logistisk och stålspecialister uppe på natten. En orkan kan få förödande effekter på distributionskedjan och transporten av nödvändiga material. I dess efterdyningar bedöms dess skador, och vi måste lista ut hur vi ska återuppbygga dem igen — hur vi ska få tag på rätt material i rätt mängd till rätt plats. Transporter måste ofta omdirigeras och resurser omfördelas utifrån behov och kostnad.

Enligt DAT Freight and Analytics, ökade de inkommande lastvolymerna under orkanen Laura med 26% vikt för vikt i samband med att nödhjälps förnödenheter fördes in. Å andra sidan minskade den utgående trafiken då transportörer undvek de skadade området. Detta ledde till att priserna ökade med 7% även om volymen av utgående last minskade med 10% w/w.

Så hur kan du förbereda dig för något som ingen riktigt kan förutse? Med anläggningar som är obrukbara, hur kan vi se till att kunderna får sina material när de behöver dem? Det måste finnas en beredskapsplan.

Den planen är Reibus. När försörjningskedjan drabbas av störningar, kan vi uppfylla dina behov på en enda oberoende marknadsplats genom att ge dig tillgång till lager från hundratals olika leverantörer. Vi lättar också på din logistiska belastning genom att samordna leveransen av dina material. Du behöver inte längre ringa en massa samtal, tillförskaffa material eller oroa dig för att hitta transportmedel. Luta dig mot Reibus som din enda kontaktpunkt för att säkerställa att du får det du behöver för att kunna hålla din verksamhet vid liv samt hålla dina kunder nöjda.